PĀRVIETOŠANĀS IR CILVĒKA DABĀ. PĀRVIETOTIES ILGTSPĒJĪGI IR PAREIZI. PĀRVIETOTIES VIDEI DRAUDZĪGI IR PAREIZI. 
.

 .