BIEDRĪBA "VELO-REDELE"

Dibināta 2013.gada 15.martā kā velo entuziastu apvienība Liepājā. Patreiz Biedrība apvieno 53 biedrus.

Biedrības mērķi:

       Attīstīt un popularizēt sabiedrībā velosipēdu lietošanu gan ikdienā gan arī sporta un aktīvās atpūtas pasākumos Liepājā, kā arī visā Latvijas teritorijā un ārpus tās;

        Organizēt un piedalīties aktīvās atpūtas pasākumos un sporta sacensībās;

        Veicināt un popularizēt aktīvo atpūtu;

     Sava mērķa sasniegšanai un īstenošanai Biedrība ņem dalību dažādos projektos, sadarbojas ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē

      Veicināt velosipēdu celiņu un infrastruktūras attīstību, sniegt ieteikumus un rekomendācijas to projektēšanas un izbūves procesos, veidot jaunus velosipēdu celiņus.

           JAU PAVEIKTAIS:                   

    "Velo-Redele" lielākais organizētais pasākums ir "Liepājas Velo Vasara 2014"; Velosipēdistu skaitīšanas Liepājā; Dažādu eksperimentu veikšana Liepājā, kas saistīti ar velosipēdiem; Velo ceļojums Latgalē 2014.

        Sadarbība tiek organizēta arī ar citām nevalstiskām organizācijām un apvienībām kopēju mērķu sasniegšanai un pasākumu rīkošanai ar velosipēdiem un ne tikai. 


Mūs var atrast:

draugiem.lv

facebook.com

twitter.com

endomondo.com


Velosipēds nav nekas unikāls. Viss unikālais ir vienkāršs. Sēdies, brauc un redzēsi, cik tas ir forši.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .